Josef Bezdíček


565 43 Zámrsk 62/II

tel.: 461 038 566

tel.: 739 231 900

IČO: 601 48 578


kontaktní osoba:

Ing. Jakub Teplý

tel.: 737 024 535

email: vyvazovani-zamrsk@seznam.cz